مرور برچسب

نشانه اولیه آلزایمر

نشانه اولیه آلزایمر

نشانه اولیه آلزایمر آلزایمر نوعی بیماری مربوط به مغز است که ماهیت آسیب شناختی آن در سال ۱۹۰۶ به وسیله یک پزشک آلمانی به نام «آلویس آلزایمر» توصیف شد. متاسفانه انواع دمانس (زوال عقل) یا آنچه در بسیاری موارد تحت عنوان آلزایمر شناخته می شود با…